Нікополь. Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Світлячок»
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


12 квіт. 2021
в Україні відзначають День космонавтики.
Це свято присвячене першому польоту людини в космос. КДНЗ №12 "Світлячок" провів цікаві заходи до цього свята.

8 квіт. 2021
День здоров'я
Основною метою якого - було охопити всіх вихованців різними фізкультурними заходами, якi сприятимуть оздоровленню дітей

1 квіт. 2021
Малята КДНЗ (ясел-садка) №12 "Світлячок" вітають всіх з днем сміху! ПОСМІХНІТЬСЯ!!!
" Зранку сонечко засяє Нам про свято нагадає 1 квітня відзначаєм Наших друзів з ним вітаєм!"

Всі новини

Прозорість та інформаційна відкритість закладу дошкільної освіти

кошторис 2021 на 01.04.2021

https://drive.google.com/file/d/1A4P1O2LCKXg4E5lp_Trk_Aa6_yFLS5HC/view?usp=sharing

Закон України "Про освіту" 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

Ліцензія КДНЗ №12 "Світлячок" 

 

Лист з Департамента освіти і науки Дніпропетровської обласної  державної адміністрації  "Про результати ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти"

 

Статут КДНЗ №12 "Світлячок"

 

Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу 

 

Мова освітнього закладу

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

Інформація по Статуту КДНЗ №12 "Світлячок"

 

Інформація про логопункт

 

Інформація про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти у КДНЗ №12 "Світлячок"

 

 

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

 

Структура та органи управління

 

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної діяльності у КДНЗ №12 "Світлячок" 

 

 

Наявність вакантних посад

 

Моніторинг якості освіти

 

 

Звіт завідувача за 2019/2020 навчальний рік

 

Лінензований обсяг (200) та фактична кількість (214) дітей, які навчаються у закладі 

 

Територія обслуговування закріплена за закладом 

проспект Трубників, вулиця Електрометалургів, вул 50 років НЗФ, вулиця Станіславського, вулиця  Херсонська, вулиця Слав'янська, вулиця Шевченка.

 

 

 

Інформація щодо використання бюджетних коштів по КДНЗ №12 "Світлячок" за 2019  https://drive.google.com/file/d/1QnudKBqvXdSUAJ7Rst3GdhGDZ66q-OsS/view?usp=sharing    

 

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Шановні батьки!

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

Відповідно до  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» прийом дітей в  заклади дошкільної освіти проводиться за бажанням батьків. Батьки мають право вибирати  заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.  Прийом дітей в  заклад дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для прийому дітей в ЗДО потрібно надати такі документи:

1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я завідувача.

2. Свідоцтво про народження (копію).

3. Медична довідка про стан здоров`я дитини з висновком лікаря, що вона може відвідувати заклад дошкільної освіти (форма 063-о,  086-1/о).

4. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)

 

 

НАКАЗ відділу освіти і науки  "Про заборону  зборів коштів по закладах освіти"    https://drive.google.com/file/d/0B_h-1e8BsIBCd1VkT1dSbUEtRlM1U0xpUXlKM1pSenJIVmFR/view?usp=sharing